Adam Mickiewicz University WPA, Kalisz, Poland

project: Jacek Bułat, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski :: 2009
Photographs: Anna B. Gregorczyk, Łukasz Szamałek :: 2010

01 08